Interventies en Counseling

Mentale klachten:

 

 

Vanuit uzelf of op advies van uw huisarts of bedrijfsarts zoekt u begeleiding bij het omgaan met datgene wat u als lastig of moeilijk ervaart. U kunt het dagelijks leven niet meer zo gemakkelijk aan, dat wat voorheen als leuk of uitdagend werd ervaren is nu te veel en u kent uzelf niet meer.

U besluit om contact te zoeken met een psycholoog, en u neemt contact op met K-I-C.

Allereerst zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek, waarin we verkennen wat de klachten en de mogelijkheden zijn, en waarin kort besproken wordt hoe een begeleidingstraject er uit kan zien, welke doelen u wilt bereiken . Aan het eind van het gesprek maken we  de balans op en bespreken we een mogelijk vervolg, en welke alternatieven er eventueel voor u zouden kunnen zijn.

Vervolgens gaan we van start met sessies die telkens een uur zullen duren, na drie of vier sessies evalueren we kort hoe het traject verloopt en stellen we zo nodig doelen bij.

Uw vragen en uw keuzes bepalen grotendeels hoe we te werk gaan, dat kan gericht zijn op verwerking van “life events”, op het omgaan met dagelijkse gebeurtenissen, het zoeken van balans in het leven, op perspectieven voor de toekomst, zowel privé als werk, kortom: datgene waar een mens gedurende zijn leven mee te maken kan krijgen.

Naast aandacht voor onderzoek van datgene wat moeilijk blijkt, is zoeken naar oplossingen en mogelijkheden essentieel in mijn aanpak. Ieder mens heeft mogelijkheden, ieder binnen zijn  eigen kunnen en wensen, soms raakt het zicht hierop vertroebeld door de drukte van alledag.

De interventies worden in een aantal gevallen vergoed door zorgverzekeraars, soms een beperkt aantal sessies, kijkt u uw polisvoorwaarden hierop op na.